Bộ thay băng vô trùng Bảo Thạch

Regular price 45.938 VNĐ

Giới thiệu:

Bao gồm:
Gạc 5cm x 6.5cm x 12 lớp: 5 miếng
Gạc xẻ giữa 
5cm x 6.5cm x 12 lớp: 1 miếng
Que gòn: 30 que
Nhíp nhựa: 1 cái
Tấm trải 50cm x 50cm: 1 tấm

Thành phần:

Công dụng:

Hướng dẫn sử dụng: