Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • -   không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • - Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • - Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD thu thập bao gồm:
 • • Họ và tên; Địa chỉ; Điện thoại; Email; Tên đơn vị; vị trí công tác
 • • Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm; Số lượng; Thời gian giao nhận sản phẩm.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 • • Hỗ trợ khách hàng
 • • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ
 • • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
 • • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  info@bennetpharma.com
 
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. CÔNG TY HOÀNG KIM PHARMAWORLD cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
 • • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.