Thông tin liên hệ


HOÀNG KIM PHARMAWORLD
Địa chỉ: 50/3 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6264 8154 - Email: info@bennetpharma.com
Giấy phép kinh doanh chi nhánh: 0312031532 – 00004
Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENNET.....